הליגה לידידות במיזם חדש
בשותפות בנק הפועלים

2.jpg
1.jpg
הלידה לידידות בכדורשת