קורס מדריכי כדורשת איזור צפון

אנו זקוקים לעזרתך ותרומתך היום!

הלידה לידידות בכדורשת