top of page

משחק הכדורשת /  The game of catchball

כדורשת הוא משחק כדור קבוצתי בעל מאפיינים הדומים לכדורעף

תיאור המשחק

למשחק הכדורשת מאפיינים הדומים למשחק הכדורעף כאשר ההבדל העיקרי הוא שבמקום להדוף

את הכדור במכות עילית ותחתית, תופסים את הכדור בידיים לפרק זמן של עד שנייה אחת.

המטרה במשחק היא לגרום לכדור לפגוע במגרש הקבוצה היריבה, תוך העברתו מעבר לרשת.

רוב הליגות בישראל משחקות לפי החוקה הרשמית של איגוד הכדורשת הישראלי.

שדה המשחק

המשחק מתקיים על מגרש בגודל של מגרש כדורעף (9 מטרים רוחב ו-18 מטרים אורך) עם רשת באמצע בגובה 2.24 מטר (גובה הרשת לנערות הוא 2.15 מטר). מגרש כל קבוצה מחולק בקו לחלק קדמי ואחורי.

בכל קבוצה 6 שחקניות המסודרות 3 בקו קדמי ו-3 בקו אחורי. העמדות על המגרש ממוספרות מ-1 עד 6.

עמדה מספר 1 נמצאת בצד הימני של הקו האחורי ועמדות הבאות אחריה מסודרות נגד כיוון השעון.

 

מהלך משחק

מהלך משחק מתחיל בזריקת פתיחה (serve) - זריקה של הכדור אל עבר המגרש של הקבוצה היריבה.

זריקת הפתיחה נעשית על ידי שחקנית הנמצאת בעמדה מספר 1 ועליה לעמוד מחוץ לקו המגרש.

בקבוצה התופסת מותרות לכל היותר 3 נגיעות בכדור: תפיסה ועוד שתי מסירות ואחריהן חייבים להעביר את הכדור מעבר לרשת למגרש הקבוצה היריבה.

לאחר מכן הקבוצה היריבה יכולה גם היא לבצע עד 3 נגיעות: תפיסה ושתי מסירות ולהעביר את הכדור מעבר לרשת. כך ממשיכים עד אשר הכדור נופל על הרצפה, ובכך מזכה בנקודה את הקבוצה אצלה לא נפל הכדור.

 

חסימה – בכל מצב, פרט לזריקת הפתיחה, אפשר לבצע חסימה.

חסימה היא בלימת הנחתה או כל כדור של שחקנית יריבה בשתי ידיים מעל הרשת.

חסימה איננה נחשבת כנגיעה לצורך מניין 3 הנגיעות המותרות, וגם לחוסמת מותר לאחר החסימה לתפוס

את הכדור.

 

חילוף\סבב - אם הקבוצה שזרקה את מכת הפתיחה זוכה בנקודה באותו מהלך, הכדור נשאר אצלה ומתחילים מהלך חדש בזריקת פתיחה. אם הקבוצה שלא זרקה את מכת הפתיחה זוכה בנקודה באותו מהלך, הכדור עובר אליה ומתבצע חילוף (סבב) בין השחקניות: כל שחקנית עוברת לעמדה הבאה עם סיבוב השעון.

למשל: שחקנית בעמדה מספר 1 עובדת לעמדה 6, שחקנית בעמדה 6 עוברת לעמדה 5, וכן הלאה.

כאשר השחקניות עומדות בעמדות החדשות זורקים מכת פתיחה ומתחיל מהלך משחק מחדש.

 

כל מהלך משחק מזכה בנקודה. המטרה לצבור נקודות עד ניצחון במערכה.

 

אורך מערכה הוא 25 נקודות ויש לנצח בהפרש של שתי נקודות. משחקים שתי מערכות ובמקרה של שיויון

במערכות תתקיים מערכה שלישית מכריעה בה משחקים עד 15 נקודות.

 

מספר הנקודות לזכייה במערכה, וכן מספר המערכות הדרושות לניצחון יכול להשתנות בין הליגות

ובין טורנירים.

 

אפשרויות נוספות לקבלת נקודות הקבוצה היריבה מקבלת נקודה במקרים הבאים:

 

  • כאשר הכדור נופל בחלקת קבוצתך.

  • כאשר הכדור מוצא בידי הקבוצה החוצה לגבולות המגרש ("חוץ").

  • אם התבצעה חסימה שהסיטה את הכדור ל"חוץ", הנקודה תקבע לרעת הקבוצה החוסמת.

  • כאשר יש נגיעה ברשת תוך כדי מהלך משחק.

  • כאשר נעשו יותר מ-3 נגיעות בכדור (חסימה אינה נספרת כנגיעה).

  • במקרה של "השהייה": אחיזה בכדור למשך זמן של יותר משנייה אחת.

  • כאשר נעשית הדיפה של הכדור בכוונה (אם כדור נזרק על שחקנית בטעות ייחשב הדבר בספירת

       נגיעות אך לא כהדיפה).

  • כאשר יש שתי נגיעות רצופות של אותה שחקנית בכדור (לא כולל חסימה).

  • כאשר יש עבירת מיקום (הסבב\חילוף לא נעשה לפי הסדר).

  • חוקים נוספים נהוגים לפי תקנונים של הליגות השונות.

אנו זקוקים לעזרתך ותרומתך היום!

הלידה לידידות בכדורשת
bottom of page