top of page

טורניר לרגל יום מניעת האלימות בקרב נשים - שפרעם 23/11/18

טורניר לרגל יום מניעת האלימות בקרב נשים - כפר כמא 24/11/18

PHOTO GALLERY / גלריית תמונות

אנו זקוקים לעזרתך ותרומתך היום!

הלידה לידידות בכדורשת
bottom of page