top of page

Registration/הרשמה ותשלומים

בעמוד זה תוכלו לבצע תשלומים עבור פעילויות הליגה לידידות בכדורשת

תשלום עבור פעילות כללית

אנו לרשותכם בכל שאלה גם ב-Whatsapp

לחצו כאן ליצירת קשר

יצירת קשר - הליגה לידידות בכדורשת

אנו זקוקים לעזרתך ותרומתך היום!

הלידה לידידות בכדורשת
bottom of page